Mauritzengården


Foto: Erling Jensen
Svend Mauritzen var fabrikkeier og drev såpefabrikken Mauritzens Sønner AS. I 1904 kjøpte han eiendommen som hadde adresse Provstebakken 2 av enken madam Serine Wesnes som tidligere hadde drevet Wesnes hotell her. Det gamle huset som hotellet lå i ble bygd i 1819 av dansken Niels Christian Jespersen. Det var hans kone og senere døtre som drev Jespersens Hotel etter at dansken døde. Dette ble senere Wesnes hotell.

Hotellet ble revet og Mauritzen fikk arkitekt
Torgeir Alvsaker til å tegne den flotte murbygningen i jugendstil. Bygningen er tre etasjer høy og bygd i rød tegl.

Protestene var mange, da naboene mente at bygningen ble for høy. Men før myndighetene rakk å behandle saken så var allerede murgården ferdigstilt. Bygningen ble godkjent, men en lignende disposisjon kunne ikke for fremtiden påregnes ble det advart.

Mauritzengården har i dag adresse Kirkegata 12 og inneholder butikklokaler, kontorer, lager og pub. I toppetasjen er det en leilighet på 110 kvadratmeter.


2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com