Hermes Canning

Foto: Erling Jensen

Jugendbygningen i Haugesundsgata 39 i Storhaug bydel ble oppført i 1916 og ble brukt av bedriften Hermes Canning Co. AS. Hermes Canning ble etablert august 1916 av brødrene Mandius og Randulf Mæland. Produksjonen startet våren 1917 med Mandius Mæland som daglig leder.

Den ble overtatt av The Norwegian Pure Foods Canneries AS i 1923. Disponent i firmaet var Bernhard Sanstøl. Firmaet innstilte produksjonen i 1925. Samme året ble bygningen overtatt av Preserving Co. Nor nr. 2. I 1960 ble bygningen solgt til Vestlandske Gummivarefabrikk som brukte den til lager og laboratorium. Den 25 meter høye fabrikkpipen ble revet i 1963.20. oktober 2009 vedtok byutviklingsrådet i Stavanger å anbefale riving av den gamle hermetikkfabrikken Hermes Canning for å bruke eiendommen til blant annet parkeringsplass for Johannes Læringssenter, som igjen eies av Stavanger kommune. Dette er både historieløst og stikk i strid med byantikvarens anbefalinger. Hermetikk- industrien har vært så viktig for Stavanger at vi bør ta oss råd til å bevare historiske minner som dette.

Søknad ang. riving av bygget har vært forelagt byantikvaren, som uttaler:

"Hermetikkfabrikken Hermes Canning AS, i Haugesundsgt. 39, ble oppført i 1917. Bygningen er en vakkert utført fabrikkbygning i jugendstil. Eksteriøret bærer preg av at den gjennom flere år ikke har vært i bruk. Flere av de opprinnelige vinduene har defekte ruter, men ellers fremstår bygningen svært autentisk, og således en sjeldenhet i bydelen. Svært mange bygninger fra Stavangers rikholdige hermetikkindustrihistorie er dessverre gått tapt gjennom siste generasjons bytransformasjon. Av de bygningene som er bevart, er det kun et fåtall som er autent- iske. De fleste er gjerne ombygget, og har fått moderne vindusutforminger, moderne dører og ny taktekking.

Gjennom arbeidet med revisjon av kulturminneplanen, ble denne bygningen registrert som viktig. Dette ble gjort uavhengig av hvilken reguleringsstatus bygningen har i dag. Vi ønsket å gi bygningen en bevaringsstatus i revidert plan. På dette grunnlag anbefalte byantikvaren at bygningen skulle reguleres til bevaring i forbindelse med søknad om riving".


Bygningen ble revet 18. desember 2010.

Relaterte lenker:
Bygningene som forsvant

2018©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com