Villa Rød


Foto: Erling Jensen

Villa Rød ble oppført i 1923 og er fredet av Riksantikvaren. Formålet med fredningen var å sikre Villa Rød, tidligere Heimly vernehjem, som et kulturhistorisk og arkitektur- historisk viktig eksempel på et barnehjem for jenter etablert i en opprinnelig enebolig. Bygningen ligger i Rogalandsgata 18 på Våland i Stavanger.

Mange barnehjem ble etablert i eldre bolighus. Eneboliger og villaer er den bygningstypen som tallmessig er vanligst i bruk som barnevernsinstitusjoner. Villa Rød kombinerer det anonyme og generelle ved bolighuset, med en lang institusjonshistorie og et formålsbygget tilbygg, en soveromsfløy, som ble oppført til barnevernsformål.

Særlig i første halvdel av
1900-tallet ble barnehjem ofte etablert og drevet av religiøse eller veldedige organisa- sjoner, eller av private, ofte gjennom private donasjoner. Villa Rød har barnevernshistorisk verdi som barnehjem initiert av Frelsesarmeen som har drevet en betydelig barneverns-virksomhet gjennom hele 1900-tallet.

Villa Rød ble bygget i 1923 som enebolig i nybarokkstil. Villaens barnevernshistorie strekker seg tilbake til 1960-årene. Villa Rød representerer idéen om at barnehjem skulle være mest mulig som et vanlig hjem. Bygningen har fått formålsbygget tilbygg/anneks som inneholder soverom, men fremstår fortsatt som et vanlig bolighus utvendig. Barnehjemmet Villa Rød ble innviet av Frelsesarmeen 19. desember 1961 og er dermed et eksempel på barnehjem som ble drevet av religiøse eller veldedige institusjoner. Videre representerer Villa Rød de mange barnehjem som lå i byområder. Rogaland fylkeskommune overtok driften i 1986.

Kilde: Riksantikvaren

2018©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com