Bøker/forfattere relatert til Storhaug bydel

         

Tips om forfattere/boktitler mottas med takk :-)
Kontakt: erlingpost@gmail.com

Alsvik, Marit Karin
                
Glimt fra de gamle album i Stavangers østre bydel (1996)
Glimt fra de gamle album i Stavangers østre bydel (1999)

Arbeidernes Historielag
Rom for alle? - Arbeidernes Historielag (2014)

Bakka, Dag
Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år (2005)

Bang-Andersen, Arne
Stavanger: historien om Østre bydel (1985)

Bergeland bydelssenter
Fra beneficert gods til bydelssenter (2000)

Borghammer, Gottfred            
Slik går det (1938)
Fra spøk til alvor (1941)
Den som visste (1943)
Firkløver betyr lykke (1953)
Sistemann setter sluttstrek (1968)
Lende`n (1974)
Meninger om mangt og mye (1980)
Lende’n i storm og striregn (1982)
Pensjonist på interrail (1983)
Adle kan snofla (1984)
Stavangerske rariteter (1985)
Folk og forhold i gamle Stavanger (1986)
To repriser (1987)
I et lite hus på øvre Blåsenborg (1989)
Vekslende kår i unge år (1991)
Vandringen går videre (1993)
Mer spøk enn alvor (1994)
Fra fredens borg til krig og sorg (1996)

Dahl, Theodor                    
Lyngheifolk - Stabenfeldts Forlag (1921)                           
Hanalandshanen - Steenske Forlag (1922)                     
Manden paa timpelleitet - Steenske Forlag (1923)                  
Runest-krossen - Steenske Forlag (1927)                              
Jærsk lynne og humor - Dreyers Forlag (1932)                      
Tre lys og to skjebner - Aschehoug (1932)               
Gullsteinen - Aschehoug (1933)                               
En hest en prest og en morildmann - Aschehoug (1937)
Jeg kranser min jord - Dreyers Forlag (1938)
Under Jærens himmel - Stabenfeldt (1943)
Jæren i syn og minne - Stabenfeldt (1943)
Humor fra hav til hei - Stabenfeldt (1944)
Til deg, du hei - Stabenfeldt (1944)
Byen og menneskene - Stabenfeldt (1947)

Dreyer Dybdahl, Kåre
Stavanger Arbeidsskole 1879-1979 (1979)

Furre, Berge
Soga om Lars Oftedal - Det Norske Samlaget (1990)

Gjerseth, Kjell
Hvis du ikke er snill: historier om Lindøy - Stavanger Aftenblad (2005)

Hansen, Trond
Jack: Et slags liv - Schibsted (2006)

Hetlands Heredstyre
Træk av Hetlands historie 1814-1914 - Dreyers Boktrykkeri (1914)

Haaland Arild
Reidar Berge. Samtidssyner fra Blåsenborg (1997)

Idrettslaget Brodd                
Idrettslaget Brodd 100 år : 1913-2013 (2014)

Jacobsen, Andreas                
Ongane i gadå (1943)
Slage' på Parra (1943)
Beint te Breiavatne - Stabenfeldt (1956)
Hestalort og mannskor - Det Stavangerske Bokselskap (1974)
Sokkaseg og hjertelag (1977)
Heia Gundersen - Dreyer Bok (1983)
Sengeplass te adle Dreyer Bok (1984)
Midt iblant oss - Dreyer Bok (1984)
Johanna, Broremann og frk. Sørensen - Dreyer Bok (1988)
Far og mor te an Marton - Dreyer Bok(1988)
Maktå på Straen (1988)

Janzon, Marianne                
Feriekoloniene Sanitas og Duedalen - Rogaland Forlag (2007)

Jensen, Erling                    
Vis meg din gitar - og jeg skal si deg hvem du er - Allmennforlaget (2000)
Stavanger Støberi & Dok - Commentum Forlag (2008)
Ska sei! - Commentum Forlag (2009)
Ska sei! - 4. opplag og nytt design. Commentum Forlag (2015)
Charles - 60- og 70-årenes ville ungdomstid - Allmennforlaget (2015)
Verket - Fra seil til presse - Piren Forlag (2016)
Charles - Et sjømannsliv - Allmennforlaget (2017)

Johnsen, John Gunnar            
Iddisar (1988)
Iddisanes verden (1990)
Norsk Hermetikkmuseum (1995)
Gatelangs i hermetikkbyen (1996)
Norrig A/S 23.06.1906 - 23.06. 1996 (1996)
Fra Bethania til Texas - Det Norske Samlaget (1997)
Bokbindet (1998)
Steinene taler (1998)
Gatelangs i hermetikkbyen - Mesi (1998)
Gatelangs i hermetikkbyen (2000)
Storhaug bydelsleksikon - Mesi Forlag/Storhaug Historielag (2001)
Out to conquer the world (2002)
Næringsmiddeltilsynet (2004)
Promenaden (2009)

Obstfelder, Sigbjørn                
Digte (1893)
Liv (1894)
To novelletter (1895)
Korset (1896)
De røde dråber (1897)
Esther (1899)
En præsts dagbog (1900)
Om våren (1902)
Efterladte arbeider (1903)

Omdal, Sven Egil
The Children of God - Luther Forlag (1974)
Jehovas vitner på offensiven - Luther Forlag (1979)
Paris. En veiviser - Spartacus Forlag (2014)

Peder Smedvig A/S
Under samme stjerne - Rederiet Peder Smedvig 1915-1990. Peder Smedvig A/S (1990)

Roalkvam, Gunnar                
Forbrukersamvirke i Stavanger 1866-1940 (1981)
Samfunnsvafler (1981)
Snøklokker (1985)
Samvirke - et alternativ i Afrika (1993)
På sykkel mot stjernene - Samlaget (1995)
Drømmen om en ny kultur - Historien om Arbeideravholdslaget Frisinn (1997)
Kom alle sammen, bli med! (1998)
100 år for trygge kår (1999)
På svømmeføtter over brostein (Barnebok 2000)
Ein dråbe i havet (2000)
Fra disk til stormarked (2000)
Vårt eget eventyr (2000)
Storhaug bydelsleksikon - Mesi Forlag/Storhaug Historielag (2001)
Fra ambolt til plattform (2002)
Historien om Rosenli (2003)
Bedrøvelige bedrag (2004)
Tjene hverandre, ikke tjene på andre (2006)
Madla handelslag gjennom hundre år (2007)
Dikt i utvalg (2008)
En utfordring - Historien om Lars H. Lende (2012)

Roedder, Karsten                
Knus ikke en elendig i porten (1937)

Nag, Martin                        
Sigbjørn Obstfelder: uro og skaperkraft (1996)

Sivertsen, Halvor                
Minneskrinet 1940-1945 (1987)
På nedslitte knotter (1988)
Oppvekstkår i Stavanger (1997)
Sirdal (1999)

St. Johannes menighet
St. Johs. menighet 1885-1920 - Dreyer (1919)

Storhaug skole                    
Storhaug skole 1902-1992 (1977)

Vollan, Andrea
Lufteturen: Turer og aktiviteter for barn og småbarnsfamilier (2012)

Ødegaard, Åse
Aage Storstein - en billedbygger i norsk kunst - Bonytt A/S (1992)

Aadnøy, Alf
Avisen og menneskene - Stavanger Aftenblad 100 år - Paul T. Dreyers Forlag (1993)

Aarek, Hans Eirik
Kvekergravstedet i Haukeligata 150 år - Kvekerforlaget (2004)


2017©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com