Gamle bilder fra Stavanger


Lastebil til Stavanger Ingeniørvæsen 1917. Foto: Haakon Johannesen/Stavanger Byarkiv.


Bygging av Skagenkaien ca. 1900. Foto: Stavanger Byarkiv.


Nøk i Vågen ca. 1910. Foto: Statsarkivet i Stavanger.


Vågen 1860-årene. Foto: Ukjent.


Motiv fra Østervåg. Maleri av Gjemre 1887.


Stavanger Gassverk 7. juni 1952. Foto: Stavanger Byarkiv.


Strandkaien ca. 1900. Til venstre Stavanger Toldbod under restaurering. Foto: Ukjent.


Posthuset 1911. Foto: Ukjent.


Motiv fra Torget 1915. Foto: Johs Floor.


Drollehålå 1923. Foto: Ukjent.


Gamlebenken ved Breiavatnet 1933. Foto: Ukjent.


Nedre Holmegate 1954. Foto: Ukjent.


Verksgata 62. H. Øgreid & Sønner. Foto: Ukjent.


Badehusgata. Foto: Ukjent.


Barnebiblioteket ved St. Petri plass 1937. Foto: Stavanger Byarkiv.


Vågen ca. 1925. Foto: Stavanger Byarkiv.


Nedre Strandgate 10. Huset ble revet i februar 1960. Bakken til høyre er Bekkegata. Foto: Stavanger Byarkiv.


Hommelandsskjæret på Buøy 1915. Foto: Stavanger Byarkiv.


2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com