Gamle bilder fra Stavanger


Vågen 1860-årene. Foto: Ukjent.


Motiv fra Østervåg. Maleri av Gjemre 1887.


Strandkaien ca. 1900. Til venstre Stavanger Toldbod under restaurering. Foto: Ukjent.


Posthuset 1911. Foto: Ukjent.


Motiv fra Torget 1915. Foto: Johs Floor.


Drollehålå 1923. Foto: Ukjent.


Gamlebenken ved Breiavatnet 1933. Foto: Ukjent.


Nedre Holmegate 1954. Foto: Ukjent.


Ukjent sted og ukjent fotograf.


Badehusgata. Foto: Ukjent.


Barnebiblioteket ved St. Petri plass 1937. Foto: Stavanger Byarkiv.


Vågen ca. 1925. Foto: Stavanger Byarkiv.


Nedre Strandgate 10. Huset ble revet i februar 1960. Bakken til høyre er Bekkegata. Foto: Stavanger Byarkiv.


Motiv fra Buøy 1915. Foto: Stavanger Byarkiv.


2016©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com