Tou Bryggeri


Bygget ble oppført i 1899 av Stavanger Aktiebryggeri. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - Oktober 2016.
Tou bryggeri startet produksjon av øl og mel i 1855 på Tau i Ryfylke. I 1908 ble Tou Bryggeri slått sammen med
Stavanger Aktiebryggeri som lå i Lervigsveien i Stavanger.

Det var syv forretningsmenn fra Stavanger som sto bak etableringen av bedriften. Tou Interessentskab ble stiftet sommeren 1855 og besto av: Axel Andersen, Jens Hansen, Martin Mangnesen, Børre Rosenkilde, O. Chr. Sand, Henrik Svendsen og Carl Thorsen. Børre Rosenkilde ble den første formann.

I 1908 ble Tou Bryggeri slått sammen med Stavanger Aktiebryggeri. Bryggeriet ble overtatt med aktiva og passiva for 350 000 kroner. Virksomheten ble gjentatte ganger utvidet både med nye produkter og nye tilbygg. Dette har gjort de røde og hvite bygningene til et av de mest markante bygningskompleksene i Storhaug bydel. Bygningene ble oppført i 1899 av Stavanger Aktiebryggeri. Det tyske firmaet Engelhardt & Co utformet anlegget etter en arkitektkonkurranse. Både tegninger, maskiner og annet utstyr ble levert av firmaet.


Bildet ble tatt i Brygghuset i 1967. Fra venstre: Sverre Sivertsen, Oddvar Halleland, Eriksen, Ingvald Johannesen og Sigurd Bøe.

I 1974 ble virksomheten flyttet til industriområdet på Forus. Tou fusjonerte i 1990 med Nora Industrier og ble en del av Ringnes. I juni 2003 vedtok styret i Ringnes å legge ned bryggeriet, til tross for sterke lokale protester. 15. august 2003 ble bryggeriet nedlagt. Den siste flasken rullet av samlebåndet, og produksjonen ble flyttet til Oslo. Stavanger kommune kjøpte gamle Tou bryggeri i 2009 for å bruke anlegget til kulturformål.2018©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com