Braadlands Hermetikkfabrik


Foto: Erling Jensen.

Braadlands Hermetikkfabrik AS ble etablert i 1896 av John Braadland (1871–1909). Produksjonen av fiskehermetikk startet i et ombygd sjøhus i Skagen 28.

I 1899 ble virksomheten utvidet og to sjøhus i Nedre Strandgate 31 og 33 ble overtatt. Sjøhuset i nr. 33 ble revet, og året etter sto en ny fabrikk klar. I 1912 ble fabrikken omtalt som den største hermetikkfabrikken i Skandinavia under ett tak. I følge firmaets egene opplysninger var produksjonen 120 000 esker sardiner pr. dag.

6. mai 1909 døde John Braadland etter å ha falt ned heissjakten i sin egen fabrikk. Firmaet ble deretter gjort om til et familieselskap, og broren Ommund Braadland drev firmaet videre. I 1910 ble en filial opprettet  i Øvre Strandgate 88a der hvor hermetikkmuséet ligger. Etterspørselen økte, og i 1917 ble enda en filial opprettet. Denne gangen i Enkesetet på Köhlergården i Hillevåg. Denne fabrikken ble skilt ut som et eget selskap og fikk navnet O. Braadlands Conservesfabrik AS. Huset i Hillevåg ble hevet med én meter slik at kjellerhøyden ble tre meter. I tillegg bygde Ommund Braadland et tilbygg med ti røykeovner og damperom.


Foto: Ukjent.


Bildet ble tatt i desember 2017. Foto: Erling Jensen.

I 1920–årene fikk Braadlands Hermetikkfabrik AS økonomiske vanskeligheter. Firmaet ble slått sammen med Concord Canning Co. AS og The C. Borgen Packing. Det nye selskapet fikk navnet De Forenede Hermetikk- fabrikker. Produksjonen fortsatte til begynnelsen av 1940–årene, og firmaet ble formelt oppløst i 1949. I 1946 kjøpte Gartnerhallen bygningen.

2017©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com