Dette mener partiene om pelsdyroppdrett:

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet er for pelsdyroppdrett.

Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet er positive til pelsdyrnæringen og viser til at den er en viktig næring i mange distrikter. Like viktig er at FrP ikke ønsker noe forbud mot pels.

Høyre
Høyre er for pelsdyroppdrett. På landsmøtet i mai 2011 ble det vedtatt at partiet fortsatt vil støtte pelsdyroppdrett.

KrF
KrF er for pelsdyroppdrett.

Miljøpartiet De Grønne
Miljøpartiet De Grønne går imot pelsdyroppdrett, og vil arbeide for et totalforbud mot oppdrett av dyr primært eller utelukkende for verdien av pelsen deres.

Senterpartiet
Senterpartiet er positive til fortsatt pelsdyroppdrett i Norge.

SV
SV kjemper for å avvikle all pelsdyrproduksjon i løpet av ein tiårsperiode på lik linje med alle andre land i Europa (Vedtak på SVs landsmøte 2005).

Venstre
Venstre vil følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig.

Disse er positive til pelsdyroppdrett:
AP, FrP, Høyre, KrF, SP.


1. januar 2010 ble en ny lov vedtatt der det innføres allmenn plikt til å varsle Mattilsynet eller politiet om dyremishandling eller liknende. Lov om dyrevelferd finner man her.

2011©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com

W e b d e s i g n:  E r l i n g  J e n s e n