Dette mener partiene om pelsdyroppdrett

Arbeiderpartiet
2011: Arbeiderpartiet er for pelsdyroppdrett.
2013: Ønsker «styrt avvikling av pelsdyrnæringen».

Fremskrittspartiet
2011: Fremskrittspartiet er positive til pelsdyrnæringen og viser til at den er en viktig næring i mange distrikter. Like viktig er at FrP ikke ønsker noe forbud mot pels.
2013: Vil «gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen» og «gjennomgå regelverk».

Høyre
2011: Høyre er for pelsdyroppdrett. På landsmøtet i mai 2011 ble det vedtatt at partiet fortsatt vil støtte pelsdyroppdrett.
2013: Samme standpunkt.

KrF
2011: KrF er for pelsdyroppdrett.
2013: Vil «stille strengere krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringen og skjerpe kontrollene ytterligere».

Miljøpartiet De Grønne
2011: Miljøpartiet De Grønne går imot pelsdyroppdrett, og vil arbeide for et totalforbud mot oppdrett av dyr primært eller utelukkende for verdien av pelsen deres.
2013: Vil «umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr «.

Rødt
2013: Vil «at pelsdyrindustrien avvikles».

Senterpartiet
2011: Senterpartiet er positive til fortsatt pelsdyroppdrett i Norge.
2013: Samme standpunkt.

SV
2011: SV kjemper for å avvikle all pelsdyrproduksjon i løpet av ein tiårsperiode på lik linje med alle andre land i Europa (Vedtak på SVs landsmøte 2005).
2013: Vil ha » en styrt avvikling av pelsdyrnæringa innen en gitt frist» og «importforbud av pels».

Venstre
2011: Venstre vil følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig.
2013: Vil «avvikle pelsdyroppdrett».1. januar 2010 ble en ny lov vedtatt der det innføres allmenn plikt til å varsle Mattilsynet eller politiet om dyremishandling eller liknende. Lov om dyrevelferd finner man her.

2015©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com