Dagbladet Rogaland


Dagbladet Rogaland ble etablert i 1925 som andelslag og organ for bygdefolket. Avisen ble utgitt første gang 2. april 1925. Politisk tilhørte avisen Bondepartiet og avisens første redaktør var Ivar Høvik. Han hadde tidligere vært ansatt i bl. a. Rygja Tidend, Haugesunds Avis og Agder Tidend.

Gjennom 1970- og 1980-årene hadde avisen et opplag på 3800. Dagbladet Rogaland ble nedlagt, og siste utgave kom ut 20. oktober 1988. Avisen hadde da 12 ansatte og et opplag på 3400 aviser.

Årsaken til nedleggelsen var i hovedsak sterk nedgang i annonseinntektene, nedgang i statsstøtten og økning i driftskostnadene.

Avisen holdt til i Kirkegata 46 i Stavanger. Bygget som ble oppført i 1861 ligger på hjørnet av Kirkegata/Nedre Holmegate.

Foto: Wikipedia


2019©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com